Stort engagemang under samråd – nu fortsätter planeringen

Närmare 900 synpunkter, 10 000 besök på webbsidan och flera hundra stockholmare som kom på något av fyra Öppet hus. Det blev resultatet av årets sista samråd för tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Nyhet  Älvsjö, Nya tunnelbanan  2023-12-14

Den nya linjen ger nya resmöjligheter, avlastar dagens tunnelbana och möjliggör bygget av 48 500 nya bostäder. I november och december fick allmänheten och alla andra intressenter information om stationslägen, byggytor, byggmetoder och miljöpåverkan – och möjlighet att lämna synpunkter.

– Vi har informerat om arbetet så här långt, svarat på många frågor vid öppna hus och på mejl. Nu ska vi gå igenom alla synpunkter. Tillsammans med utredningar och tekniska undersökningar ger det oss ett underlag när vi väljer inriktning för vår fortsatta planering, säger Johan Brantmark, chef för tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö.

Störst reaktion har de föreslagna platserna för arbetsområde och arbetstunnel vid Fridhemsplan respektive Älvsjö väckt. Vid Älvsjö är förslaget att använda en grusplan med kringliggande grönytor, vid en idrottsplats:

– Vi föreslår en stor byggyta direkt i anslutning till en uppskattad idrottsplats. Här har både idrottsföreningen och föräldrar uttryckt sin oro. Mest för barnens säkerhet och trafiksituationen, men även för annan påverkan som damm och buller. Vi har träffat Älvsjö AIK och allmänheten, informerat och lyssnat in deras synpunkter, säger Johan Brantmark.

Vid Fridhemsplan är båda lägena för arbetstunnlarna komplexa. Det ena är vid Rålambshovsleden, mellan Rålambshovsparken och Norr Mälarstrand, det andra är en tomt vid Lindhagensplan, där det idag ligger en bensinmack.

Det här var årets tredje samråd för tunnelbana mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Totalt har mer än tusen synpunkter kommit in och ska vägas in i den fortsatta planeringen. Nästa samråd är planerat till våren 2024, då ska de slutliga förslagen presenteras.

Vad händer nu?

Planeringen följer lagstyrda processer. Regionen föreslår en lokalisering och utformning, medan planer och tillstånd prövas av Planprövning på Trafikverket och mark och miljödomstolen. Kommunen hanterar nya eller ändrade detaljplaner.

Alla synpunkter gås igenom och ställs samman med svar och/eller kommentarer i en så kallad samrådsredogörelse. Den publiceras på nyatunnelbanan.se/alvsjo innan nästa samråd.

Vid samrådet våren 2024 presenteras den slutliga utformningen av tunnelbanelinjen. Då finns det åter möjlighet att lämna synpunkter. 

Runt årsskiftet 2024/2025 ställs järnvägsplanen ut för granskning innan den skickas till Planprövning vid Trafikverket. Ansökan om miljötillstånd skickas till Mark- och miljödomstolen för fastställelse. 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.