Sprängningar ovan jord skapar plats för nya stationer 

Bergsprängning under jord är en stor del av tunnelbanans utbyggnad. Men ibland behöver det också sprängas ovan jord. Till exempel när de nya stationerna ska byggas.

Nyhet  Nya tunnelbanan  2022-09-19
Sprängning ovan jord.

Att spränga är det effektivaste sättet att ta bort berg. Det går fortast och är bäst ur alla perspektiv, säger Peter Sundström, samordnande byggledare på Region Stockholm.

Peter Sundström, samordnande byggledare.

På de platser där tunnelbanan under jord ska kopplas ihop med staden ovan jord behöver man spränga. Till exempel när man ska bygga entréer, rulltrappsschakt, ventilationstorn eller biljetthallar.

Säkerheten framför allt

När man ska spränga ovan jord är säkerheten en viktig fråga. Platsen där salvan ska avlossas täcks noggrant med så kallade sprängmattor av gummi, som hindrar stenar från att flyga iväg. Och när sprängningen genomförs får ingen vara närmare än 50 meter.

Finns det vägar i närheten stoppar vi all trafik innan sprängningen, säger Peter Sundström.

På trottoarer och cykelbanor finns personal på plats som med flaggor visar att trafiken stängs av.

Förvarning på plats och i sms

Utbyggnaden av tunnelbanan pågår samtidigt som det övriga stadslivet. För att vardagen ska fungera behöver bygget anpassa sig. Ett sätt är att berätta om alla sprängningar i förväg.

Sprängningarna låter en hel del, och är du inte beredd på det är det klart att det kan vara obehagligt, säger Peter Sundström.

Du som vill veta när det är dags kan prenumerera på en sms-tjänst där du får ett sms 30 minuter innan en sprängning nära dig.

Om du befinner dig på platsen kan du höra tre korta varningssignaler innan salvan avlossas. När sprängningen är klar ljuder en lång signal.

På en del platser krävs ännu mer planering.

Då får vi bara spränga på vissa förutbestämda tider. Till exempel där vi behöver stänga av vägar och när kollektivtrafiken påverkas, säger Peter Sundström.

Sprängning ovan jord steg för steg

 • Borra spränghålen
 • Ladda spränghålen
 • Täcka med sprängmattor
 • Skicka ut sms 30 minuter innan
 • Spärra av bilvägar, trottoarer och cykelvägar
 • Tuta tre korta varningssignaler
 • Avlossa salvan
 • Tuta en lång varningssignal
 • Ta bort sprängmattorna
 • Transportera bort stenen
 • Börja om igen!
Sprängmattor lyfts på plats inför en sprängning ovan jord.
Sprängmattor lyfts på plats inför en sprängning ovan jord.
Brandgula konformade spränghattar i plast är nedstuckna i berget.
De brandgula spränghattarna ska laddas med dynamit.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00