Tidplan

2017
 • Sverigeförhandlingen

  Den nya linjen identifieras i Sverigeförhandlingen som en viktig kollektivtrafiksatsning för att förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i Stockholmsregionen.

 • Lokaliseringsutredningen startar

  I lokaliseringsutredningen utreds konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda. Flera samrådstillfällen kommer att finnas under hela processen.

 • Markundersökningar inleds

  Vi utför markundersökningar för att kontrollera jordens och bergets kvalitet innan utbyggnaden startar. Resultatet används som underlag i vårt planeringsarbete.

 • Samråd

  Vi tar in synpunkter på övergripande förslag på olika stationslägen och sträckningar från boende, kommuner, myndigheter och andra berörda, och presenterar ett huvudalternativ för lokalisering.

 • Beslut om lokalisering

  Vi presenterar ett förslag till beslut om lokalisering, som Region Stockholm tar ställning till.

 • Samråd

  Samlar in synpunkter för placering av stationsuppgångar.

 • Miljödom

  Mark- och miljödomstolen fattar beslut om villkor för utbyggnaden enligt Miljöbalken.

 • Byggstart

  Preliminär start för byggarbeten.

201720202020202020212021202220252025
2025

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00