Skip to main content

Blå linje till Barkarby tog hem hållbarhetspris

Tack vare innovativa arbetssätt vann utbyggnaden av Blå linje till Barkarby pris för hållbar infrastruktur på Sweden Green Building Awards 2020. 

Publicerad 2020-11-11

Årets upplaga av Sweden Green Building Awards var en digital tillställning. Blå linje till Barkarby var tillsammans med European Spallation Source nominerade till priset för hållbar infrastruktur. Och det blev Blå linje till Barkarby som drog det längsta strået.

Projektet prisas för att de arbetar med såväl miljömässig, social som ekonomisk hållbarhet på ett strukturerat och innovativt sätt. Resultatet är minskad klimatpåverkan och resurseffektivitet. 

- Bland annat har en film för barn gjorts, som förklarar vad det är som låter när vi bygger, borrar och spränger. Vi har gjort ett avluftstorn där tornseglare och fladdermöss har kunnat bygga bon. Dessutom har transporterna minskat tack vare att bergmassorna kan tas om hand på en krossanläggning lokalt, säger Anna Nylén, projektchef. 

Vad betyder det att vinna priset?  

- Det känns fantastiskt bra, säger Anna Nylén, som är noga med att påpeka att detta är en lagvinst.  

- Jag är stolt över alla medarbetare och konsulter som varit med och jobbat för det här. Samarbetet med våra projektörer och entreprenörer har varit väldigt viktigt.  

Hur firas detta? 

- Pommac och chips. Salta chips, säger Anna Nylén.  

Hur trumfar man det här?  

- Vi hoppas att våra andra utbyggnader av tunnelbanan kan vinna ett annat år. Vår utbyggnad av depån i Högdalen har nog en bra chans, säger Anna Nylén.  

 

Hela motiveringen
Projektets hållbarhetsarbete är väl förankrat i de tre hållbarhetsdimensionerna: Miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Projektet har arbetat på ett strukturerat och ett innovativt sätt med hållbarhetskrav i leverantörskedjan samt med utvärdering och implementering av åtgärder för social hållbarhet. Hållbarheten har även tagit sig i uttryck i så väl minskad klimatpåverkan, som resurseffektivitet och tidiga kontroller av materialval. Hållbarhet har genomsyrat hela projektet – från beställare till entreprenör och från tidiga skeden till implementering. Projektet har även visat på innovativa och lekfulla metoder och förhållningssätt för att driva, motivera och öka så väl engagemang som medvetenhet för hållbarhetsfrågan. 

Nya tunnelbanans presentationsfilm av projektet i tävlingen

2020-11-11