Skip to main content

Förvaltningschefen som inte har något att förvalta

Mårten Frumerie
Mårten Frumerie är förvaltningschef för utbyggnaden av tunnelbanan. En titel han inte tycker är helt förklarande.

Publicerad: 2019-04-17

– Orden utbyggnad och förvaltning krockar lite. Vi gör saker, blir klara och går vidare. ”Förvaltning” är ju annars att hålla efter något som finns. Här finns det en framåtrörelse hela tiden, säger Mårten Frumerie.

Det är nästan exakt fem år sedan som förvaltning för utbyggd tunnelbana bildades, med det mycket tydliga uppdraget att just bygga ut tunnelbanan. Då var det inte ens 10 personer som jobbade med den tidiga planeringen.

– Nu närmar vi oss 200 medarbetare. Vi är en organisation som startade för fem år sen och nu bygger vi. Jag tror inte att det går att hitta någon annan som gjort något liknande på den korta tiden.

Tiden en utmaning
Det är runt 40 år sedan den senaste stora utbyggnaden, då delar av Blå linje byggdes. Det finns alltså inte så mycket facit på hur man ska göra när man bygger ny tunnelbana i Stockholm.

– Vi behöver jobba med en kombination av driv, framåtanda och nytänkande och hänsynen till det befintliga tunnelbanenätet, som vi ska koppla ihop oss med så småningom, säger Mårten Frumerie.

Den beräknade byggtiden för nya tunnelbanan i Stockholm är 6–8 år. Tidsperspektivet är också en utmaning, för även om det kan låta som en lång tid är tidplanen tajt:

– För att vi ska kunna jobba effektivt handlar det om att sortera. Vad måste vi lösa nu? Vad kan vi vänta några år med att bestämma? Till exempel läget för stationerna, det är låst nu. Men hur skyltsystemet ska fungera – det behöver vi inte fundera på ännu, säger Mårten Frumerie.

Nytt skede för organisationen
Nu har den första sträckan som ska gå från Akalla till Barkarby börjat byggas. Även de andra nya sträckorna står i startgroparna. Det innebär att organisationen växlar över från planering till byggskede och det är efterlängtat av många.

– Jag tycker att något som präglar oss är just det här drivet och viljan att hela tiden komma framåt. De som är här har sökt sig just hit, för att få vara med och bygga ut tunnelbanan. Alla kommer hit med sina erfarenheter, sen lägger vi ihop dem. Hade vi varit 200 andra här hade den färdiga anläggningen säkert sett lite annorlunda ut. Vi gör ständiga val. Och det är ju tjusningen med det här jobbet, avslutar han. 

 

2019-04-17