Skip to main content

Genomförandeavtal godkända i fullmäktige

Tisdag 14 mars godkände landstingets högsta beslutande organ, landstingsfullmäktige,  genomförandeavtalen för alla tunnelbaneutbyggnaderna.

I genomförandeavtalen preciseras sådant som var stationer och uppgångar ska ligga, tidplan och kostnader.

- Stockholmsförhandlingen som ligger till grund för hela utbygganden skedde under 2013 och överenskommelsen skrevs under i januari 2014. Där finns ramarna för utbyggnaden, men få detaljer, förklarar Stefan Persson, chef för planering på förvaltning för utbyggd tunnelbana.

- Nu när arbetet med att planera tunnelbanan har kommit nästan hela vägen till byggstart skrivs de mer detaljerade genomförandeavtalen. 

Tidigare har även de kommuner som kommer att få ny tunnelbana – Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm – och som är med och finansierar utbyggnaderna, godkänt avtalen. 

 

2019-01-29