Skip to main content

Här blir tunnelvattnet rent

Adem Nyström på CRTG visar hur vattnet rengörs vid arbetstunneln i Nacka
Vatten är en stor del av processen med att bygga tunnlar, inte minst vid borrning. Men för att vattnet ska kunna gå vidare ut i avloppssystemet måste det renas.

Mitt på arbetsområdet för arbetstunneln i Nacka står ett vitt tält. Här passerar allt vatten från tunnelbygget.

– Det går åt omkring 25–30 kubikmeter vatten per timme när vi borrar, säger Adem Nyström, som är miljö- och hållbarhetsansvarig hos CRTG som bygger de tre arbetstunnlarna i Nacka.

Se filmen om hur vattnet renas:

Hantera på rätt sätt
Det borras först i samband med injektering, då berget tätas för att förhindra grundvatten från att läcka in i tunneln, och sedan inför sprängning när hålen för sprängmedlet borras.

– Det här är vatten som vi måste hantera på rätt sätt och se till att rena det utifrån de riktlinjer som finns.

Förutom vattnet ifrån tunneldrivningen så hanteras även grundvattnet som läcker in från berget.

Nya tunnelbanans tält för vattenrening i Nacka
Tältet med anläggningen för vattenreningen.

Sediment rensas
Vattnet som samlas i tunneln pumpas i ett första steg genom ett rör till en mindre container utanför tunnelmynningen. Där samlas sediment, finkorniga rester från bergborrningen, upp och kan fraktas bort när behållaren fylls upp.

– Här kontrollerar vi även kvaliteten på vattnet innan det pumpas vidare till den huvudsakliga sedimenteringsanläggningen, säger Adem Nyström och pekar upp mot ett vitt tält längre upp på arbetsområdet.

Inne i tältet är en mängd containrar uppställda på olika nivåer. Här slussas vattnet mellan ett flertal olika stationer för noggrann rengöring och provtagning.

Olja avskiljs
Första steget är den så kallade lamellförtjockaren, en container med en mängd lameller, centimetertunna skivor som ligger på högkant intill varandra och fångar upp de största partiklarna.

Vattnet rinner vidare till en ytterligare behållare där partiklar fälls och även olja avskiljs från vattnet.

Provtagningsburk vatten som skickas till lab.
Adem Nyström visar en provtagningsburk med vatten som varje vecka skickas till lab.

Rätt pH-värde
– I det sista steget tillsätter vi koldioxid som reglerar pH-värdet på vattnet som sedan ska släppas ut. I samband med att vi borrar så höjs pH-värdet kraftigt. För att vi ska kunna släppa ut vattnet gäller det att få ner pH-värdet till mellan 6,5 och 10.

I ett litet skåp mitt i anläggningen sker automatisk provtagning omkring varannan timme.

– Veckovis skickar vi de här små burkarna med vatten till lab för provtaning. På det här sättet säkerställer vi att vattnet håller den kvalitet som krävs innan det släpps ut i avloppet.

2021-03-25