Skip to main content

Hewan håller ordning på handlingarna

Hewan Ngadi
En stor mängd rapporter, ritningar och dokument ligger till grund för tunnelbaneutbyggnaden. Hewan Ngadi är datasamordnare och ser till så att det går att hitta det man letar efter. 

Publicerad 2019-06-12

 – I vårt dokumenthanteringssystem finns idag nästan 300 000 filer och det blir fler för varje dag. Mitt uppdrag är att se till så att det är ordning och reda bland dokumenten.

Hur gör du det?
– Genom att stötta mina kollegor så att de följer rutinerna och märker upp alla dokument så att de är sökbara och spårbara. Det är jätteviktigt att vi gör det, annars är det svårt att hitta det man letar efter.

Det låter som mycket tid vid datorn?
– Många tror det, men jag är i kontakt med människor hela tiden. Jag jobbar i projektet som bygger ut depån i Högdalen, men jag samarbetar också med de andra datasamordnarna här på förvaltningen och med externa parter.

Vad stöter du på för utmaningar?
– Allt eftersom projektet växer och går in i olika skeden är det lätt att man stöter på frågor som man inte varit i kontakt med tidigare. Då gäller det att vara kreativ och lösa problem. Det kan vara en utmaning, men det är också det som gör jobbet roligt och utvecklande. 

Hur blir man datasamordnare?
– Själv är jag utbildad byggnadsingenjör och jobbade tidigare med att projektera fibernät. Men vi som jobbar som datasamordnare här på förvaltningen har olika bakgrund. Det vi har gemensamt är att vi är bra på ordning och struktur, och på att hantera både data och människor. 

 

  

2019-06-12