Skip to main content

Många unga reser över hela länet

ungdomar tunnelbana
I Stockholms län bor det ungefär 365 000 barn och unga mellan 6 och 19 år. Av dem reser en tredjedel ofta över kommungränserna. Det visar en helt ny rapport från landstingets kulturförvaltning.

Barn och unga reser till skolan, idrottsklubben, för att hälsa på en förälder eller delta i kulturaktiviteter i andra kommuner är där de bor. Många av resorna sker med kollektivtrafiken.

- Vi brukar säga att vi gör avstånden mindre när Stockholm blir större. Den här rapporten visar att utbyggd tunnelbana och välfungerande kollektivtrafik är viktigt i vardagen, även för de yngre stockholmarna, säger Mårten Frumerie, förvaltningschef för tunnelbaneutbyggnaden.

När den nya tunnelbanan är utbyggd och invigd kommer länets olika delar att knytas ännu tätare ihop, det är ett av de viktigaste målen för kollektivtrafiken i länet. Rapporten visar att stockholmare, även i de yngre åldrarna, rör sig mycket över kommungränserna.

- Vi har en befolkning som till stora delar lever sitt liv regionalt i ett storstadsområde snarare än lokalt, skriver rapportförfattaren Torbjörn Neiman i rapportens slutord. 

 

2019-01-29