Skip to main content

Rampen som räddar grodor

Kollage: Ramp med vattenränna och vanlig groda
Grodor har hamnat i vattenreningssystemet på arbetsområdet vid Barkarby gamla flygfält. Men nu finns en ramp där grodorna själva kan ta sig tillbaka till naturreservatet.

I naturreservatet kring arbetsområdet för nya stationen Barkarbystaden lever  en hel del grodor. Under hösten 2020 hittade entreprenören, SBT Sverige AB, ett antal grodor som simmade i en container för vattenreningssystemet, utan att kunna ta sig upp. Grodorna räddades med håv och efter att ha undersökt området upptäckte man var grodorna tagit sig in.

Miljösamordnarna Camilla Isgren och Joanna Ghaderidosst, SBT Sverige, sitter på huk vid grodrampen.
Miljösamordnarna på SBT Sverige, Camilla Isgren och Joanna Ghaderidosst, vid grodrampen.

– De trillar ned i en lång dagvattenränna vid infarten till Robothöjdens etableringsyta. De trillar också ned i enskilda brunnar som kopplar till dagvattenrännan, berättar Susanna Wold, hållbarhetshandläggare på Region Stockholm.

Hon berättar att grodorna sedan pumpats genom ett cirka 100 meter långt rör, innan de hamnat i containern för dagvatten.

– Det gör dem omtöcknade och när de når containern är  grodorna trötta och har inte mycket ork kvar att simma och hålla sig flytande.

Men nu ska grodorna få hjälp på traven att ta sig bort från vattenrännorna och  från arbetsområdet.  Grodorna blir stoppade av en ramp, där de kan klättra upp och slipper på det sättet föras vidare på den omtumlande färden.

Grodorna hindras nu även från att trilla ner i de enskilda brunnarna kopplade till vattenrännorna genom ett underlock som lagts under för att grodorna inte ska passera ner och transporteras vidare.

Enskild brunn där ett underlock monterats för att hindra grodorna från att trilla ner.
Ett underlock hindrar grodorna från att trilla ner i de enskilda brunnarna.

– Vi tar även hjälp av en grodexpert som kommer ut och inspekterar om åtgärderna räcker, eller om vi behöver göra något ytterligare, säger Susanna Wold.

2021-05-25