<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Skärpta krav ger högre kostnad än beräknat

Staten, regionen och kommunerna Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm har enats om en utbyggnad av tunnelbana och bostäder. Nya kostnadsbedömningar visar att en rad tillkommande samhällskrav kommer att öka kostnaden för utbyggnaden av tunnelbanan med 9 miljarder kronor. 

Publicerad 2019-11-13

Utbyggnaden av tunnelbanan är en historisk satsning på att skapa en hållbar och attraktiv kollektivtrafik i en region med stark tillväxt. Utbyggnaden har redan börjat och sammanlagt kommer 2 mil spår och 12 stationer att byggas inom ramen för 2013 års Stockholmsöverenskommelse.

Huvuddelen av kostnadsökningen på cirka 9 miljarder kronor beror på skärpta, nationella krav. Det handlar om framförallt om miljö- och säkerhetskrav, säger förvaltningschef Niklas Bergman.

En annan orsak till kostnadsökningen är att det har tagit längre tid än beräknat att hitta lösningar som kommunerna och framförallt Trafikverket har kunnat godkänna. 

Ansvaret delas av alla parter och nu pågår konstruktiva samtal under statlig ledning för att lösa situationen, säger Niklas Bergman. 

De skärpta kraven innebär även att byggtiden bedöms bli längre än tidigare beräknat: 

Det handlar om en byggtid för tunnelbanan till Arenastaden och till Barkarby på åtta år och för tunnelbanan till Nacka, Södermalm och Söderort tio år, säger Niklas Bergman.

2019-11-13