Skip to main content

Stora upphandlingar när tunnlarna ska byggas

Förberedelserna för byggtiden går vidare. Nu fattas beslut om upphandlingar för miljardbelopp.

Publicerad: 2018-05-23

Besluten handlar om att påbörja upphandlingsprocessen för spårtunnlar för tunnelbanan till Barkarby och för arbetstunnlar på Gula linjen och på Blåa linjen mot Nacka och Söderort.

– Eftersom det är så stora byggen handlar det om mycket pengar, över 4,5 miljarder kronor. Då måste det fattas beslut i trafiknämnden om att vi kan börja jobba med upphandlingarna, säger förvaltningschef Mårten Frumerie.

Trafiknämnden väntas ta beslut på sitt möte den 22 maj.

Lägena väl utredda

Var spårtunnlar och arbetstunnlar ska hamna är inte något nytt, det har utretts och samråtts om under flera år.

– För arbetstunnlarna har vi letat efter lägen där det går snabbt att komma ut med bergmassorna på större vägar. Samtidigt är det bra om tunnlarna är så korta som möjligt, varje meter kostar att spränga ut, säger Mårten Frumerie.

Arbetstunnlar är det första som byggs. De går från marken ner till de framtida tågtunnlarna och stationerna. Vid varje arbetstunnelmynning kommer det att finnas ett arbetsområde under större delen av byggtiden.

För tunnelbanan till Barkarby är upphandlingen av entreprenör för arbetstunnlar redan igång. Planen är att börja bygga i Barkarby under senhösten. Planerad byggstart för de andra arbetstunnlarna är första halvåret 2019.

 

Vill du veta var arbetstunnlarna kommer att hamna? Du hittar både det och alla pågående arbeten i vår karta

 

2019-02-04