Skip to main content

Trångt på gång- och cykelbanan vid Solnavägen

GC-väg Solnavägen


När gång- och cykelbanan på Solnavägen rustas upp ökar trafiken förbi nya tunnelbanans arbetsområde i Rudviken. 

Vi ber cyklister och fotgängare att sänka hastigheten och ta det försiktigt förbi arbetsområdet, det gäller särskilt vid in- och utfarten där det förekommer transporter till och från arbetsområdet. 
 

Under hösten rustar Solna stad upp gång- och cykelbanan på Solnavägen. Till och med mitten av december kommer gång- och cykelvägen vara avstängd och under tiden leds trafiken mellan sträckan  Centralvägen och Sundbybergsvägen om till motsatta sidan av Solnavägen. Mer information finns på Solna stads webbplats

 

2020-10-29