Skip to main content

Tre år med full fart

Den 1 mars 2014 började de första medarbetarna jobba på förvaltning för utbyggd tunnelbana. Då var de en handfull personer, idag är det över 150 som jobbar på förvaltningen. Över 1000 tekniska konsulter jobbar med att förbereda det stora bygget. 

- Det har verkligen gått fort och varit en spännande utveckling, säger Stefan Persson, planeringschef och en av de första som började jobba på förvaltningen. Från Stockholmsöverenskommelsen med ungefärliga dragningar av linjerna så vet vi nu var varenda framtida entré ska byggas, hur djupt ner spåren ska gå och var våra arbetstunnlar ska byggas.

De här första tre åren har mycket fokus legat på att komma fram till lokalisering och utformning av anläggningen. Nu har projekteringen kommit så långt att så kallade systemhandlingar håller på att färdigställas. Under året påbörjas projektering för bygghandling. Förberedelserna för upphandling är också i full gång.

Legala processer och samråd

Den första tiden har präglats av de legala processerna med planer och tillstånd. Inom plan- och tillståndsprocessen är det viktigt med det som kallas samråd – att hämta in synpunkter på planerna från parter, intressenter och allmänheten. Totalt har förvaltningen haft 15 samrådsperioder med 30 öppet hus-kvällar på olika ställen i närheten av de platser där tunnelbanan ska byggas ut. Nu sammanställs alla järnvägsplaner inför de allra sista granskningarna innan de skickas till Trafikverket för fastställelse.

- Man kan säga att de slutgiltiga järnvägsplaner vi ska visa upp nu i år är det som vi avser att bygga. Fokus ligger på vilken mark vi behöver ta i anspråk berättar Stefan Persson.

De olika projekten har kommit lite olika långt. Tunnelbanan till Barkarby planerar att ställa ut sin järnvägsplan för granskning under våren. Sedan följer de andra projekten som ett pärlband under året. 


Tillstånd

För att få börja bygga krävs förutom fastställd järnvägsplan ett tillstånd från mark- och miljödomstolen. Även där är tunnelbanan till Barkarby först ut och domstolen räknar med dom under senhösten. Tunnelbana till Arenastaden lämnade sin ansökan till domstolen i början av året. Projektet för utbyggnaden till Nacka och söderort planerar att lämna in sin ansökan i mars medan Depåprojektet lämnar in sin under hösten.

- Det känns verkligen att vi är på väg att byta skede nu, säger Stefan Persson. Lagom till att vi fyller fyra år hoppas och tror jag att vi kommer att ha påbörjat de första arbetena. 

Foto: 
Thomas Henrikson

 

2019-01-29