Skip to main content

Vad tycker du om utbyggnaden?

Du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten har möjligheten att löpande uttrycka din åsikt i våra attitydundersökningar.  

Publicerad 2020-11-05

– Vår ambition är att alla som berörs av utbyggnaden ska få den kunskap och information de behöver. Den här undersökningen är ett verktyg för oss för att se att vår kommunikation verkligen fungerar och hur vi kan bli bättre, säger Andreas Lundell, kommunikatör som leder arbetet med attitydundersökningen. 

– Nu hoppas vi att många som berörs av våra arbeten vill hjälpa oss genom att tycka till. 

Länkar till undersökningen hittar du här på nya tunnelbanans hemsida och längst ner i den här artikeln. Undersökningen kommer även att gå ut via sms, i sociala medier och genom intervjuer på stan.

Frågor om byggandet 

Tidigare har frågorna i undersökningen utgått från vad närboende mer generellt tycker om utbyggnaden, men i år kommer enkäten fokusera mer på frågor om byggandet och hur arbetet påverkar vardagen för den som bor, arbetar och rör sig i nära byggområdena. Därför får även trafikanter, resenärer och personer som arbetar i området frågor i år. 

– Nu när vi bygger tunnlar ser vi en större påverkan på fler människor, även en hel del som bor lite längre bort från våra arbetsområden. Därför behöver vi nya mätmetoder för att nå ut till alla som berörs. 

 Undersökningar kommer dessutom att kunna gå ut flera gånger per år beroende på behov. Utvärderingen och uppföljningen av mätningen kommer därmed bli mer effektiv, förklarar Andreas Lundell. 

– I varje delprojekt av utbyggnaden har vi lite olika målgrupper och ställs inför varierande utmaningar. Vi kommer löpande att följa upp hur olika målgrupper i närområdet påverkas av våra arbeten. Det ger oss möjlighet att lokalanpassa vår kommunikation. 

Länkar till undersökningarna 

Blå linje till Barkarby

Blå linje till Nacka 

Blå linje till Södermalm 

Blå linje till Söderort 

Tunnelbana till Arenastaden 

Utbyggd depå i Högdalen

 

2021-06-03