Tillstånd för bergarbete på lördagar i Järla

Avisering  Järla, Nacka  2022-07-18

Arbetet med tunnelbanan innebär att vi bergborrar och gör andra stomljudsalstrande arbeten. Från juli 2022 har vi utökat tillstånd från kommunens miljöenhet att utföra stomljudsalstrande arbeten i Järla på lördagar klockan 09–17. Sedan tidigare har vi tillstånd för stomljudsalstrande arbeten på vardagar klockan 07–22.

Stomljud uppstår vid tunnelarbeten

När vi utför vissa arbeten i berget, till exempel bergborrning, uppstår stomljud. Stomljud är buller som fortplantar sig genom berget och vidare upp i byggnader. Dessvärre kan inte stomljud dämpas, men de minskar i omfattning vartefter tunnelarbetet har passerat.

Tunnelarbete dygnet runt

Vi arbetar dygnet runt, alla dagar i veckan, men med olika arbetsmoment. Vilka tider vi får arbeta och hur mycket arbetet får låta regleras i en miljödom från mark- och miljödomstolen. Vi har fått riktvärden för hur mycket arbetet får låta och så länge vi håller oss inom dessa riktvärden så kan vi arbeta. Generellt får arbetet störa mer på dagtid än på natten. Om vi har arbetsmoment som gör att vi inte kan hålla oss inom dessa riktvärden kan vi ansöka om godkännande för arbetet hos kommunens miljöenhet.

Tillfällig vistelse

Eftersom stomljud inte går att dämpa finns det en risk att vi överskrider riktvärden för buller inomhus. I dessa fall erbjuder vi tillfällig vistelse. Det kan till exempel vara hotell, lägenhetshotell eller kontorshotell.

Berörda hushåll har informerats med brev. Om du störs av vårt arbete men inte har fått brevet kan du kontakta oss. Du kontaktar oss genom att fylla i formuläret ”anmäl störning” på vår webb: nyatunnelbanan.se/tillfallig-vistelse. Du kan också ringa vår kundtjänst på tel. 08-600 10 00 för att få hjälp med formuläret. Vi återkommer vanligtvis nästkommande vardag.

Mer information

Information om arbetet uppdateras löpande på www.nyatunnelbanan.se/nacka. Där kan du bland annat se en karta över hur långt tunnelarbetet har kommit. Kartan uppdateras 1 gång per månad.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00 

Aviseringar