Planering pågår för nya Gula linjen

Nyhet  Arenastaden, Nya tunnelbanan  2015-09-22
Den nya Gula linjen ska byggas från Odenplan till Arenastaden. Det som ger bäst förutsättningar för flest resenärer är att bygga en ny plattform bredvid dagens station Odenplan och dra den nya linjen via Hagastaden och Hagalunds industriområde till Arenastaden. Det visar den lokaliseringsutredning som nu är klar. 

I lokaliseringsutredningen beskrivs konsekvenserna av olika sträckningar och stationslägen för Gula linjen. Med den som underlag föreslår förvaltning för utbyggd tunnelbana nu hur den Gula linjen ska dras och var stationerna ska hamna.

– Resenärsnytta och framtida möjligheter att bygga nya bostäder är de viktigaste faktorerna, men även synpunkter från samrådet 2014, miljöpåverkan, kostnader och tekniska förutsättningar har vägts in, säger projektchef Malin Harders.

Till Arenastaden via Hagalunds industriområde

I förslaget får stationen vid Arenastaden den norra uppgången mot Stjärntorget. Det blir nära till Friends Arena, bostäder, kontor, hotell och den nya handelsplatsen Mall of Scandinavia. Den södra uppgången hamnar under Frösundaleden och gör det lätt att byta till pendeltåg vid Solna station, till bussar på Frösundaleden och till Tvärbanan. Sträckningen gör det möjligt att i framtiden bygga en station i Hagalunds industriområde, där Solna stad planerar för nya bostäder och arbetsplatser. Det går också att förlänga Gula linjen norrut från Arenastaden.

God koppling till bostäder och arbetsplatser

Station Hagastaden får en sydlig entré vid Torsplan och tre nordliga entréer: en i Nya Karolinska Solnas entré, en på det nya torget utanför sjukhuset och en mot Karolinska Institutet. Gula linjen kommer att försörja den nya stadsdelen Hagastaden som får 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser.

Enkla byten vid Odenplan

Förslaget innebär att Gula linjens nya plattform vid Odenplan placeras bredvid den befintliga plattformen på Grön linje. Gula linjen får en gemensam entré med Gröna linjen och Citybanan. Enkla och snabba byten mellan tunnelbana, buss och pendeltåg gör Odenplan till en viktig knutpunkt. Vid stora evenemang på Friends Arena går det att köra tågen vidare på Grön linje mot T-Centralen och Slussen.

Lokaliseringsutredningen är ett underlag för inriktningsbeslut i landstingsstyrelsen den 3 november i år.

Samråd

Under vintern planeras ett samråd. Då har du möjlighet att tycka till om förslaget. Mer information om detta och datum för öppet hus kommer att finns här på vår webbplats inom kort.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00