Nu börjar vi bygga station Arenastadens södra uppgång

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund  2023-02-21

Under mars månad kommer vi att sätta upp stängsel runt arbetsområdet närmast Tvärbanan vid Hagalundsgatan. Till att börja med gör vi olika typer av markarbeten. Vi flyttar ledningar och bygger stödkonstruktioner så att  biljetthall, ventilationsschakt och rulltrappor kan byggas. I början av nästa år börjar vi borra och spränga i berget. Redan nu spränger vi ut spårtunnlar från Södra Hagalund och en arbetstunnel vid Dalvägen. Se framdriftskartan för att se hur långt vi har kommit.

Anmäl dig till vår sms-tjänst om du märker av sprängningarna och vill ha ett meddelande 30 minuter innan vi spränger.

Vid Kyrkbacken kommer vi ha en arbetsyta för bodar, en vattenreningsanläggning samt uppställningsyta för maskiner och material.  Parkeringsplatsen där kommer vara avstängd under byggtiden.

I januari skickade vi en broschyr om byggtiden hem till dig som bor i närheten av Hagalundsgatan och Dalvägen.

Det tar cirka fyra år att bygga spårtunnlarna och stationen. Sedan är det dags att lägga spår, installera signalsystem och allt annat som behövs i tunnelbanan. Det sista vi gör är att provköra med tåg och testa alla tekniska system. 2028 kommer du kunna ta tunnelbanan till Arenastaden i Solna.

Arbetsområde Arenastaden Foto: Illustratör: Martin Thelander

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.