Ny tillfartsväg arbetsområde Skvaltan

Avisering  Centrala Nacka  2022-08-31

I september öppnar en ny tillfartsväg till tunnelbanans arbetsområde mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan. Våra transporter till arbetsområdet kommer framöver att gå via Skönviksvägen (se karta).

På arbetsområdet mellan Skönviksvägen och Skvaltan ligger infarten till den arbetstunnel som behövs för att bygga station Nacka. Arbetstunneln kommer att användas under hela byggtiden för att transportera till exempel maskiner och material. De bergmassor som sprängs ut för station Nacka körs också ut via arbetstunneln.

Med start 2023 kommer Trafikverket att bygga ut trafikplats Skvaltan. Läs mer om arbetet med trafikplatsen hos Trafikverket. Mer information om förbindelsevägen mellan Skönviksvägen och trafikplats Skvaltan finns hos Nacka kommun.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.