Aktuella arbeten på Hagalundsgatan

Aktuellt  Dalvägen/Hagalund  2024-03-28

Vid Hagalundsgatan har vi schaktat bort jord för att lämna plats åt station Arenastadens södra entrébyggnad. För att stabilisera marken och förhindra ras bygger vi stödkonstruktioner (spont). Arbetet med att borra ned spontpålar startar under april månad och kommer att pågå under hela våren. Våra arbetstider för arbeten ovan jord är helgfri måndag till fredag klockan 07.00 – 19.00

Att bygga spont låter mycket. Du som bor närmast kan få erbjudande om tillfällig vistelse när vi låter som mest. Då har du möjlighet att vara någon annanstans under tiden störningen pågår.
Läs mer om tillfällig vistelse

Vill du veta hur spontning låter? Här kan du lyssna på ljudinspelningar. 

Läs mer om spontning

Arbetsområde Hagalundsgatan. Foto: Illustratör: Martin Thelander

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.