Check på alla större bergentreprenader

Årets slutsignal närmar sig och allt summeras. Fäster man blicken på hur stor andel av våra upphandlingar som är klara, pågående och kvar ser det ut så här. 

Nyhet  Nya tunnelbanan, Upphandling  2021-12-21

Upphandlingarna av alla större bergentreprenader är nu antingen klara eller pågår. De som pågår är Hammarby kanal, Slakthusområdet, Järla, Södra Hagalund och anslutningsspåret under jord mellan depån i Högdalen och spåren mot Farsta. Alla beräknas bli klara under våren 2022.  

– Det är tydligt att vi är på väg in i ett nytt skede, för stort fokus under nästa år ligger på upphandlingar inom bygg, installationer och BEST – allt det som gör tunnlarna till tunnelbana, säger upphandlingschef Iveta Sandström. 

Iveta Sandström, upphandlingschef
Iveta Sandström, upphandlingschef. 

Här kan du läsa mer om vad installationer och BEST är 

Totalt är ungefär hälften av den totala summan upphandlingar i kronor klara. Diagrammen nedan visar hur många procent som är klara, som pågår och hur många som är kvar att göra.   

Här kan du se alla aktuella upphandlingar 

Överst syns siffrorna för hela utbyggnaden och sen uppdelat för varje pågående projekt.  

Det senaste projektet, att bygga tunnelbana till Älvsjö, är inte med i sammanställningen.   

Hela utbyggnaden: 49 % klara
24 % pågående 
27 % kvar

Hela utbyggnaden

49 % klara
24 % pågående
27 % kvar

Barkarby: 96 % klara
0 % pågående
4 % kvar

Barkarby

96 % klara
0 % pågående
4 % kvar

Arenastaden: 34 % klara
32 % pågående
32 % kvar

Arenastaden

34 % klara
32 % pågående
32 % kvar

Depå: 41 % klara
56 % pågående
3 % kva

Depå

41 % klara
56 % pågående
3 % kvar

Nacka, Södermöam, Söderort: 44 % klara
20 % pågående
36 % kvar

Nacka, Södermalm, Söderort

44 % klara
20 % pågående
36 % kvar

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00