Skip to main content

Nyheter - Nacka

Vilka är det som arbetar i Nacka?

Många byggprojekt är igång runt om i Nacka och de flesta märks på ett eller annat sätt. Här kan du läsa om vilka som arbetar just där du befinner dig. 

Publicerad 2020-09-30

I Nacka pågår många olika projekt, från Sickla till Skurubron, som bland annat har stor påverkan på framkomligheten. Nya tunnelbanan bygger tre arbetstunnlar – i Sickla, Järla och Skvaltan – och gör ledningsarbeten vid Nacka Forum.

2021-03-09

Förlängd avstängning gång- och cykelväg vid Skvaltan

Förlängd avstängning gång- och cykelväg Skvaltan
Gång- och cykelvägen förbi tunnelbanans arbetsområde vid Skvaltan kommer att vara stängd till och med slutet av november.  

Publicerad 2020-09-23

2020-11-04

Begränsad framkomlighet på Griffelvägen

Begränsad framkomlighet Griffelvägen
Ett körfält på Griffelvägen stängs av måndagen den 7 september till fredagen den 11 september mellan klockan 10 och 14.  

Publicerad 2020-09-04

2020-09-04

Alla arbetstunnlar i gång i Nacka

Nu är sprängningsarbeten igång för alla arbetstunnlar i Nacka
I veckan startade sprängningar på två platser i Sickla. Det är arbetet med arbetstunneln i Sickla och grundläggningsarbeten för Sickla stationshus som nu gått in i en ny fas. Det innebär att sprängningarna för samtliga arbetstunnlar i Nacka är igång. 

Publicerad 2020-08-14

2020-08-14

Sprängstart för tunnelbanan i Sickla

Karta över Sickla
I början av augusti startar sprängningsarbeten för nya tunnelbanan i Sickla. Det innebär att sprängningar är igång för samtliga tre arbetstunnlar i Nacka.

Publicerad 2020-07-17

Vid Värmdövägen, i höjd med Saltsjöbanans Nacka station, ligger ett bergrum där sprängningsarbetet för arbetstunneln snart börjar. Sprängningar kan ske måndag-fredag cirka kl.10.40, 12.40 och 14.40, samt på måndag-torsdag cirka kl.18.20.

2020-08-06

Nu börjar tunnelsprängningarna i Järla

Arbete i Järla
Från slutet av juli går arbetet i Järla in i en ny fas. Nu börjar själva arbetet med att borra och spränga ut arbetstunneln.

Publicerad 2020-07-17

Hela våren har det pågått sprängningar i Järla, men det har varit förberedande ovanjordssprängningar. Nu har man kommit så långt att arbetet med själva tunneln kan börja. Den nya fasen inleds den 23 juli och sprängningarna startar den 27 juli. 

2020-07-17

Avstängning gång- och cykelväg vid Skvaltan

Avstängning gång- och cykelväg Skvaltan
Från början av juli och i tre månader stängs gång- och cykelvägen förbi tunnelbanans arbetsområde vid Skvaltan. Gång- och cykelvägen stängs på grund av arbeten med en tillfällig gång- och cykelbro som ska byggas över arbetsområdet.

Publicerad 2020-06-24

2020-06-24

Fler arbeten för nya tunnelbanan på gång i Nacka

Karta som visar ledningsomläggningar vid station Nacka
I nästa vecka fortsätter arbetet med nya tunnelbanan på fler platser i Nacka. Nu görs ledningsomläggningar för kommande station Nacka.

Publicerad 2020-06-11

Hela nya tunnelbanan ska byggas under marken. Det innebär att till exempel ledningar som redan ligger där stationerna ska byggas måste flyttas. Nu flyttas gamla ledningar och nya ledningar dras fram till kommande station Nacka.

2020-06-11

Ändrade sprängtider i Järla

Station Järla
Från och med vecka 20 gäller nya fasta sprängtider vid arbetsområdet i Järla.  

Publicerad 2020-05-12

Sprängningar kan ske på vardagar klockan 10.20, 12.20 och 14.20 fram till efter sommaren. Det är för att få en mer effektiv samordning av trafikavstängningar vid tunnelbanans olika arbetsområden i Nacka som det från och med den här veckan är nya fasta sprängtider vid arbetsområdet i Järla. 

2020-05-12

Sprängstart för nytt arbetsområde i Nacka

Nya tunnelbanans arbetsområde vid Skönviksvägen i Nacka
Nu är sprängningsarbetet vid ännu ett arbetsområde i Nacka igång.

Publicerad 2020-05-04

2020-05-12

Pages