Hundar hjälper till att söka dynamit

Nyhet  Nya tunnelbanan, Södermalm  2021-05-04
Fyndet av en dynamitgubbe från 70-talet gjorde att explosivhundarna Kotten, Beppe och Mimmi fick kallas till Blasieholmen på tisdagen. 

– Det var dynamitgubbar och tändhattar från 70-talet som hittades i berget. De antändes inte när man sprängde ut rörgravar och tunnlarna här. Sedan har de legat kvar, säger Göran Leverud, delprojektledare för utbyggnaden av nya tunnelbanan vid Kungsträdgården och Södermalm. 
Så Kotten, Beppe och Mimmi kallades in för att se om sprängmedel finns på fler platser.  
– Hundarna markerade där dolan, alltså det odetonerade sprängmedlet, legat på marken. Sedan sökte de av arbetsområdet men hittade ingenting mer, säger hundföraren Per-Johan Vidén. 

När Kotten, Beppe och Mimmi ändå var på plats fick de också nosa efter spår i den arbetstunnel som byggdes här på 1970-talet.
– De markerade där också, så innan vi schaktar bort makadamen i de tunnlarna senare kommer vi att ta dit en hund igen för att göra en undersökning av hela tunneln, säger Göran Leverud. 

Att hitta rester av sprängmedel är relativt vanligt på platser eller i tunnlar där det sprängts tidigare. 
– Det har under de senaste tio åren mer och mer uppfattats som en risk och är något som vi är förberedda på.  

Dynamiten på Blasieholmen hittades vid arbeten med att flytta ledningar ovan mark. Arbetet stoppades tills en sugbil sugit upp lösa jordmassor ur schaktet och efter hundarnas avsökning kan arbetena fortsätta som planerat.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00