Högtryck ovan och under jord i Nacka

Just nu byggs tre nya tunnelbanestationer och tunnlar under marken i Nacka. Mycket sker under jord och bakom byggplank.
Det är många som undrar hur det går med utbyggnaden.

Nyhet  Centrala Nacka, Järla, Nacka, Sickla  2023-06-15
Nu och sen: Just nu syns en 18x18 meter stor kvadrat på tunnelbanans arbetsområde i Jarlaberg. Den markerar platsen för hissar som ska ta resenärerna upp och ner mellan plattformen och biljetthallen. På den högra visionsbilden går hisshallen att skymta bakom spärrarna.

– Arbetet går stadigt framåt! I skrivande stund har vi sprängt ut över 60 procent av det berg som ska tas ut i Nacka. Under våren har vi också blivit helt färdiga med sprängningarna österut, säger Erik Lindgren, projektchef Blå linje till Nacka.

Vid alla slutstationer i tunnelbanan behöver tågen kunna vända. I Nacka
kommer spåren att fortsätta österut en bit förbi stationen. Här finns plats för sex stillastående tåg. Det är denna del som nu är färdigsprängd. Här kan du se framdriftskartan som visar hur långt sprängningarna har kommit. Kartan uppdateras varje månad.

Stora gropar idag – fina entréer i framtiden

Ovan jord fortsätter arbetet med biljetthallar vid de framtida entréerna.
Tunnlarna under mark ska byggas ihop med stationerna ovan jord. I Jarlaberg växer det framtida hisschaktet fram (se bild) och i Järla och Sickla pågår arbete med rulltrappschakt. Efter sommaren börjar arbetet med rulltrappsschakt utanför Nacka Forum.

– Idag har vi stora gropar vid de framtida entréerna och det kan vara svårt att föreställa sig resultatet. Stationerna kommer att bli klara successivt. Det som pågår nu kan man kalla komplicerade anläggningsarbeten, säger Erik Lindgren.

Installationer från 2026

Anläggningsarbetet – som till stor del består av borrningar, sprängningar och betongarbeten – avslutas 2026. Därefter sker installationer av bland annat rulltrappor, hissar, spår, el och olika tekniska system. Stationen och alla tillhörande konstruktioner ska byggas klart ovan och under jord. Trafikstart år 2030.

Läs mer om de nya stationerna

Se framtidens stationer redan idag

Djuren visar vägen på plattformen

”Järla ska bli en ombonad station”

Slutstation idag men kanske inte i framtiden

Läs mer om pågående arbete

Aktuella arbeten i Centrala Nacka

Aktuella arbeten i Järla

Aktuella arbeten i Sickla

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.