Nu firas Barbara för att skydda tunnelarbetarna

Idag, 4 december, är det Barbara-dagen. Helgonet firas för att hon skyddar alla tunnelarbetare på jobbet.

Nyhet  Hållbarhet, Nya tunnelbanan  2023-12-04

Säkerhet och arbetsmiljö är det viktigaste som finns under ett arbetspass i tunnlarna. Stenhårda regler och kontroller ser till att alla känner sig trygga. Men det finns också andra skydd. Vidskepelse eller riktig gudomlig makt om man så vill. Idag är det Barbara-dagen. En viktig dag för katolska gruv- och tunnelarbetare.  

En påminnelse om arbetsmiljön 

Flera av de entreprenörer som arbetar med nya tunnelbanan kommer från länder där inget tunnelbygge börjar utan en Sankta Barbara-ceremoni. Att man skänker en helgonstaty till uppdragsgivare är vanligt. 

Välsignelseceremoni för trygga tunnlar 

Barbara blev enligt legenden kristen och hennes far straffade henne genom att hugga huvudet av henne. Han fick dock själv sitt straff omedelbart då han dödades av ett blixtnedslag. Barbara blev på 600-talet skyddshelgon för artillerister, gruvarbetare och andra som riskerar att dö en plötslig död.  

Barbara firas varje år den 4 december vid tunnelbyggen runt om i världen – men nu mer som en påminnelse av hur viktigt det är att tänka på arbetsmiljön.   

Läs mer om arbetsmiljö och säkerhet 

Regelbundna skyddsronder för säkerhetens skull 

Försök under jord för bättre arbetsmiljö 

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00