Skip to main content

Bättre berg än förväntat

Södermalm
I Kungsträdgården startar resan mot Nacka och Söderort. Men först ska den nya tunnelbanan passera Saltsjön.

Publicerad 2019-06-18

De nya tunnlarna ska byggas i berget under Saltsjön. Här finns en zon med svagare berg och därför gjorde Region Stockholm extra provborrningar mellan Blasieholmen och Skeppsholmen tidigare i år. Nu har proverna analyserats. 

– Vi har benat ut var svaghetszonen ligger, vilken lutning den har och vilken del av sträckan den påverkar, säger Jekaterina Jonsson, bergsingenjör hos nya tunnelbanan.

Jeakterina Jonsson


Tillräckligt med berg ovanför

Testerna visade också att det finns tillräckligt med berg ovanför de planerade tunnlarna och att bergkvaliteteten är bättre än förväntat.

– Det betyder att vi kan bygga tunnlarna med konventionella metoder på den här sträckan, utan att behöva göra allt för stora anpassningar av arbetet, säger Jekaterina Jonsson.


Djupt och hållfast

Det är passagen under Saltsjön som gör att Blå linje till Nacka och Söderort blir så djup som 100 meter vid station Sofia på Södermalm.

Under hela tunnelarbetet fortsätter provborrningarna och andra undersökningar för att vara säker på var bergytan ligger, var det finns sprickzoner och om det förekommer lera i berget. Kunskap som gör det lättare att planera arbetet.

– Vi har höga krav på säkerhet och våra tunnlar ska hålla i mer än 100 år, så vi mäter och testar under hela byggtiden, säger Jekaterina Jonsson.

 


Se större bild

 

2019-06-18