<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Här är sommarens arbeten för nya tunnelbanan

I Nacka pågår några av nya tunnelbanans arbeten i sommar
Arbetet med att bygga ut tunnelbanan både hörs, syns och känns runt om i Stockholm just nu. Även under sommaren fortsätter arbetet som vanligt – och flera nya arbeten påbörjas.

Publicerad 2020-06-18

Här kan du läsa om några av de arbeten som pågår under sommaren. Du kan även hålla dig uppdaterad om vad som händer i ditt närområde på våra sidor om Aktuella arbeten:

Blå linje till Nacka
Blå linje till Södermalm
Blå linje till Söderort
Gul linje till Arenastaden
Blå linje till Barkarby
Utbyggd depå i Högdalen

Kom ihåg att du även kan anmäla dig för att få spräng-sms om du bor nära någon av arbetsplatserna där det pågår sprängningar. Läs mer om SMS-information.

Blå linje till Nacka

I Nacka pågår arbete på flera platser. I Järla och vid Skönviksvägen fortsätter arbetet med borrningar och sprängningar – ett arbete som blir mer påtagligt i Järla under sommaren, när man börjar arbeta sig in i berget.

Nu görs även ledningsomläggningar som behövs för att kunna bygga station Nacka – ett arbete som pågår hela sommaren och fram till början på 2021.

Andra arbeten som pågår längs utbyggnaden av Blå linje mot Nacka är bland annat grundläggningsarbeten för Sickla stationshus. Preliminärt börjar sprängningsarbeten både för arbetstunneln i Sickla och för stationshuset under sommaren.

Blå linje till Södermalm

Sprängningarna av arbetstunneln vid Londonviadukten fortsätter. Sedan man kom in i berget under maj kan sprängningarna ske helgfria vardagar mellan klockan 07.00 och 22.00.

I Stigbergsparken görs markarbeten, med borrning, sprängning och lastning av bergmassor, för att göra plats åt nya stationen Sofia. Under slutet av sommaren startar arbetet med att gjuta och montera de nya elnätsstationerna i parken.

I sommar påbörjas även marksprängningar på arbetsområdet vid Hammarby fabriksväg i Hammarby sjöstad.  Till hösten börjar bygget av arbetstunneln som ska leda ner till den kommande stationen Hammarby kanal.

Blå linje till Söderort

Mellan 22 juni och 16 augusti stängs tunnelbanetrafiken av på Grön linje mellan Globen och Gullmarsplan. Detta för att kunna utföra arbeten på Hagsätrabanans spår – en förberede för hisschaktet som ska byggas och ansluta till den nya Blå linjen.

Vid Sundstabacken fortsätter sprängningar av en arbetstunnel som ska leda till den kommande spårtunneln vid Mårtensdal.

Gul linje till Arenastaden

I månadsskiftet juni-juli börjar sprängningarna av Hagastadens arbetstunnel vid Norra stationsgatan. I början av sprängningsarbetet kan det både höras och kännas av personer som bor och verkar i närheten. När tunnelfronten har passerat platsen där du befinner dig avtar ljudet.

Vid Rudviken, där arbetstunneln för Södra Hagalund ska byggas, börjar markförstärkningsarbeten under sommaren. I augusti börjar arbetet med att gräva bort bergmassor. Containrarna som fungerar som ljuddämpare vid Västra vägen står kvar under hela sommaren.

Blå linje till Barkarby

Mellan 9 juli och 4 augusti är inga bergarbeten med tunnelsprängning planerade för Blå linje till Barkarby. I stället är det andra typer av arbeten som utförs. Det ska bland annat förberedas för arbetet med spårtunnlar och stationer som drar i gång under augusti-september. Arbetsområden kommer under sommaren därför att hägnas in och ställas i ordning på flera platser i Veddesta industriområde och på Barkarby gamla flygfält.
I början av augusti fortsätter bergarbetet i Veddestas arbetstunnel. I Robothöjden och Landningsbanan beräknas arbetet starta början av september.
 

 

 

 

2020-07-14