Skip to main content

Koll på grundvattnet

Det är mycket som ska förberedas inför byggtiden. Just nu installeras mätrör i bergvärmebrunnar längs utbyggnaden till Nacka och söderort.

Håkan Andersson och Jan Bergfors gjorde samma typ av arbeten längs med den kommande tunnelbanan i Barkarby förra året. Den här försommaren tillbringar de i villaträdgårdar i Nacka. Se film om hur arbetet går till på vår Youtube-kanal

Skyltarna som är monterade på husfasaden är en god hjälp i jakten på bergvärmebrunnar. 

- När vi har varit på samma gata ett tag börjar de boende hälsa på oss. Det är trevligt, säger Håkan Andersson.

Så här kan en energibrunn vid ett flerfamiljshus se ut. I det här fallet har det ena röret täckts av is, vilket indikerar att bergvärmen inte fungerar optimalt. 

Arbetet går ut på att föra ner en cirka 50 meter lång plastslang i bergvärmebrunnen, hela vägen ner till grundvattnet, så att man sedan under byggtiden kan mäta om arbetet med tunnelbanan påverkar grundvattennivåerna.

Detektivarbete ingår

Men först gäller det att hitta brunnen. De ligger olika djupt ner i marken och kan vara täckta av gräs, asfalt eller kanske en altan. Om fastighetsägaren inte vet var brunnen finns och om skyltar på husfasaden saknas tar de hjälp av en metalldetektor som leder dem rätt. Duon gör upp till fyra installationer om dagen. Alla fastighetsägare får skriva på en medgivandeblankett innan arbetet bokas in.

Slangen gick inte att föra ner hela vägen. Håkan Andersson skickar ner en kamera i röret för att ta reda på vad som sitter i vägen. 

 - När vi är klara ska det knappt synas att vi varit där, förutom locket då. Många undrar om de kan klippa gräset som vanligt och det går alldeles utmärkt, vi har också med oss gräsfrön, om vi behöver gräva mitt i en gräsmatta, säger Håkan Andersson.

Så här kan det se ut i en villaträdgård när installationen är färdig. Håkan Andersson har strött ut nya gräsfrön kring brunnen.

När installationen är färdig kan mätningarna av grundvattennivån genomföras på plats. Det är viktigt att mäta både före och under utbyggnaden, för att kunna upptäcka eventuella förändringar. Mätningar kommer att göras regelbundet i de brunnar som utrustas med mätrör. Sammanlagt kommer mätrör att installeras i flera hundra bergvärmebrunnar i Nacka, Stockholm, Solna och Järfälla. 

 

 

2019-01-29