Skip to main content

Nästa samråd i oktober

Samråd för tunnelbana till Nacka och söderort
Nästa steg i planeringen för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort är ett samråd i oktober med fokus på hur den färdiga tunnelbanan och stationerna ska bli. Då finns det återigen möjlighet för både allmänhet och remissinstanser att komma med synpunkter och tycka till. 


-    Vi kommer hela tiden längre i vår planering och kan visa mer och mer i detalj vad det är vi ska göra. Det vi kommer att visa i oktober är det vi tänker bygga, inte flera olika alternativa lösningar. Sen kommer vi förstås att lyssna på synpunkter – de är ofta värdefulla för oss i vårt arbete, säger projektchef Martin Hellgren. 

 

Mycket arbete inför samråd


Under samrådet som tidigare var planerat till våren kommer man att kunna se exakta lägen för stationer och uppgångar, skisser av hur stationerna kan komma att se ut både ovan och under jord och även filmer som visar på några av de nya stationerna. Fram till samrådet pågår ett intensivt arbete med planering, projektering, markundersökningar, provborrningar och inte minst med att hitta smarta, kostnadseffektiva lösningar med låg miljöpåverkan.  


-    Det här är ett väldigt stort projekt och det är nu i det här tidiga skedet som vi har tid och möjlighet att planera noga, så att vi lägger grunden för en effektiv byggtid och en riktigt bra framtida tunnelbana, säger Martin Hellgren.

Beslut om arbetstunnel innan hösten


En stor fråga som kommer att bli klar innan samrådet är var den nödvändiga arbetstunneln för den nya stationen under Hammarby kanal ska gå. 


-    Vi vet att detta är väldigt viktigt för många som bor i närheten, så det kommer vi att gå ut och berätta om så fort vi vet säkert var arbetstunneln hamnar, säger Martin Hellgren.

 

2019-01-29