Botten är nådd i Hökarängen

Tusentals ton sprängsten har de senaste veckorna lastats ut från nya tunnelbanans arbetsområde söder om Hökarängens station.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2024-02-09
Bilden visar nya tunnelbanans arbetsområde söder om Hökarängens station
Foto: Implenia

Du som reser mellan Hökarängen och Farsta kan följa arbetet från första parkett genom tunnelbanefönstret. Under vintern har arbetsområdet skiftat karaktär. Tusentals ton sprängsten har lastats ut vilket har blottlagt botten i det schakt som har sprängts ut intill spåret. Här kommer tågen i framtiden åka ned under jord och vidare till tunnelbanedepån i Högdalen.

Mindre antal sprängningar kvar

Området längst norr ut, närmast Hökarängens station, är det sista att sprängas ut. Här planeras sprängarbetet att vara avslutat under slutet av mars. Det innebär att boende på Sirapsvägen och de nordvästra delarna av Russinvägen kommer att ha arbetet närmare än förut.

Bild från nya tunnelbanans arbetsområde i Hökarängen
I schaktet byggs en betongtunnel som sedan kommer att täckas med jord och växtlighet. Foto: Implenia

Vi bygger ut Högdalsdepån

Vi bygger ut och moderniserar tunnelbanedepån i Högdalen för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. Vi bygger också en ny tunnel för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.

Titta: Ny film förklarar utbyggd depå    

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00