Stagborrning – viktigt moment för förankring av stödkonstruktion

I Stigbergsparken råder febril aktivitet. Nu när stödkonstruktionen är installerad ska vi ta oss ner på djupet. Det görs genom ovanjordssprängningar. Dessutom pågår så kallad stagborrning, vilket är ett viktigt moment för att förankra stödkonstruktionen runtom det kommande hisschaktet.

Nyhet  Södermalm  2023-03-17
Vy mot Stigberget. Här pågår borrning med två borriggar. Foto: Sofia Carlsson, Implenia
Vy mot Stigberget. Här pågår borrning med två borriggar. Foto: Sofia Carlsson, Implenia

Stödkonstruktionen fungerar som ett stöd för jorden och möjliggör ett vertikalt schakt för hissarna. För att inte påverka omgivningen krävs det att stödkonstruktionen blir tät från inläckande grundvatten. Stödkonstruktionen i Stigbergsparken består av platsgjutna betongpålar, som installerats med överlapp för att bilda en tät vägg.

På bilden syns den maskin som borrar ned stagen i berget. Foto: Sofia Carlsson, Implenia

Inför kommande schaktning behöver stödkonstruktionen förankras med hjälp av stag. Stagen som används är självborrande. För att kunna borra ned stagen i de bestämda sekantpålarna görs först håltagning.

Stagen borras med en lutning på 45 grader genom jorden, och minst 4 meter in i berget. I Stigbergsparken innebär det att stagen som längst blir ca 40 m långa. Stagen förankras i berget och den del av staget som är installerat i berget förstärks med cement. På så vis kan lasten överföras till berget.   

På bilden syns utförd håltagning. Foto: Sofia Carlsson, Implenia

När arbetsmomentet är gjort får man vänta en vecka. Detta för att cementen ska härda. Därefter testas varje stag. Det görs genom att man spänner upp staget med hjälp av domkraft till en förutbestämd last. Syftet är att säkerställa att staget klarar den belastning som den är dimensionerad för och för att säkerställa att stödkonstruktionen inte rör sig vid schaktning.

Den norra sidan i Stigbergsparken består av en bergvägg, här behövs ingen stödkonstruktion. Vid behov förstärks berget med bult vartefter vi spränger oss ner.

Stagborrningen sker i två nivåer. Den första nivån beräknas vara klar i slutet på mars. Nästa nivå utförs ca åtta meter under den första nivån och sker preliminärt under tidig sommar.

Stag som sticker ut från sekantpåle. Alla stag provdras. Foto: Sofia Carlsson, Implenia

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.