Skip to main content

Se premiärsmällen i Hökarängen

Sprängning av berg. Skyddsmattor och rök
Måndag den 28 juni var det dags för den första sprängningen för arbetstunneln vid Örbyleden i Hökarängen. 

Publicerad 2021-06-29

Klockan 10:00 på måndagsförmiddagen genomförde Region Sockholm den första sprängningen för den arbetstunnel som byggs vid Örbyleden i Hökarängen i södra Stockholm. Tunneln kommer att användas för att transportera ned maskiner och personal under bygget av en underjordiska uppställningshall och ett nytt spår mellan tunnelbanedepån i Högdalen och Grön linjes Farstagren. 

Det känns jätteskönt att äntligen vara igång. Sprängningen gick som planerat och vi kommer nu fortsätta med ovanjordssprängningar en till två gånger om dagen i ungefär en månads tid, innan vi sedan påbörjar själva tunneldrivningen, säger Knut Urtel, projektledare Berg och Anläggning, utbyggd depå i Högdalen.

Arbetstunneln som ska bli ungefär 250 meter lång kommer att ta ett år att spränga ut. När arbetet med utbyggnaden av Högdalsdepån är avslutat kommer tunneln att användas som servicetunnel och bli en del av den permanenta anläggningen.
 


Sprängtider och påverkan på trafiken 
Sprängningarna sker måndag-torsdag, som mest två gånger om dagen, klockan 10.00 och 14.00, och fredagar som mest en gång om dagen, klockan 10:00. Trafiken på Örbyleden kommer att stoppas i maximalt 10 minuter vid varje sprängtillfälle. 

När arbetet efter några månader rört sig en bit in i berget kommer trafikavstängningarna och de fasta sprängtiderna att upphöra. Alla sprängningar aviseras med en serie korta signaler. Efter sprängningen kommer en längre signal. 

Spränginformation per SMS 
Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans SMS-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna. 

Klicka här för att anmäla dig till spränginformation per SMS


Högdalsdepån byggs ut 
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån i södra Stockholm byggas ut. En uppställningshall under jord och en ny spårtunnel som ansluter depån och tunnelbanans Farstagren ingår i planerna.  

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

 

2021-07-12