Skip to main content

Vi bygger tunnlar under Barkarbystaden

Bergvägg laddas med sprängämnen och kopplas samman med laddtrådar.

När tunnelbanan byggs genom Barkarbystaden kommer det att märkas. Trots att vi bygger tunnlarna djupt nere i berget.


Därför är det viktigt att du som bor, arbetar och vistas i området också känner till vad som ska ske och hur det går till. I höst beräknar vi att nå Barkarbystaden från Robothöjden. Nu i dagarna får boende, verksamheter och fastighetsägare i Barkarbystaden ett brev med information om hur vi bygger tunnlarna - och vad det är som kommer att höras och kännas.
Har du inte fått vårt brev, här finns det att läsa: Vi bygger tunnlar under Barkarbystaden 210601.pdf 
Senaste nytt om utbyggnaden finns på vår webbplats under Aktuella arbeten. För att se hur långt våra tunnelarbeten har kommit, gå in i framdriftskartan som finns på webbplatsen och uppdateras en gång i månaden.

 

2021-06-06