Skip to main content

VR-tester ger trygg station

Station Sofia i Stigbergsparken
En unik VR-miljö har byggts upp för att testa och utveckla säkerheten på stationen i Sofia. På stationen som ligger djupt under Södermalm är det hissar som gäller för att ta sig till och från plattformen – även vid en utrymning.

Publicerad 2020-10-12

100 meter under Stigbergsparken på Södermalm kommer Blåa linjens tåg mot Nacka, Hagsätra, Akalla och Hjulsta att plocka upp och lämna av resenärer vid station Sofia.

För att ta sig de 100 meterna ner till plattformen är det hiss som gäller.

De åtta hissarna som tar upp till 40 personer åt gången susar upp och ner på 30 sekunder.

Här hittar du flera artiklar om stationen i Sofia.

I Stockholm blir stationen i Sofia helt unik – det är den enda som saknar rulltrappor. Stationen är också den första att genomgå tester i VR-miljö - en virtuell verklighet som möjliggjort att folk har kunnat se och gå omkring i stationen med hjälp av VR-glasögon.    

- Det är första gången i svensk historia som man på förhand bygger upp en station i 3D för att testa utrymningssystem och utformningen av utrymningsinformation, säger Axel Mossberg, tidigare teknisk chef på Brandskyddslaget, numera forskningschef på Bengt Dahlgren Brand och Risk, och forskare på utrymningsbeteende på Lunds tekniska högskola, som genomfört VR-testerna.

En genomskärning av station Sofia och en vy från VR-testet.

Åtta hissar kommer transportera resenärer hundra meter under jorden till plattformen på station Sofia. En VR-miljö som efterliknar stationen har satts upp för att testa säkerheten. 

 

Vår inre kompass säger tvärnej till att ta hissen vid en nödsituation. Men på station Sofia är hissarna din bästa kompis och det säkraste alternativet ut. Att ta sig runt det dilemmat är en av utmaningarna när säkerheten på stationen ska utvecklas.

- Så nu har vi testat vilken information vi ska ge till resenärerna för att de ska välja hissarna, säger Oskar Jansson som arbetar med brand- och personsäkerhet på nya tunnelbanan.

I det första testet fick inte försökspersonerna någon anpassad information om hissarna när plattformen skulle utrymmas. Då valde tre procent att ta hissen. De andra valde trapphuset för att försöka gå de 100 metrarna upp – lika långt upp som till toppen av Skatteskrapan på Götgatan.

I det andra försöket infördes ett antal skyltar med utrymningsinformation och i utrymningsmeddelandet framgick det tydligt att hissarna går att använda. Effekten blev minst sagt rejäl.

- I det här scenariot var det 70 procent som valde att använda hissarna.  Men eftersom folk generellt tar samma väg in som ut när de måste utrymma tror vi dessutom att det blir ännu fler som tar hissarna i en verklig situation, säger Axel Mossberg, som påpekar att alla testpersoner fick börja VR-försöket direkt på plattformen.

Lätt med säker teknik

Att kunna testa olika informationsmeddelanden och scenarion gör att det går att förutspå vissa mänskliga beteenden vid en eventuell kris.

- Eftersom Sofia är en unik miljö så kommer stationen automatiskt få fler ögon på sig. Men det är därför vi utför de här testerna. Och det visar ju att utrymningen fungerar bra, säger Axel Mossberg.

Men om det då går riktigt snett. Om strömmen går och det börjar brinna vid hissarna?

- Teknik är lätt att bygga säkert. Det är det mänskliga beteendet som kan ställa till det. Vi vet vad det kan bli för fel på hissar och hur vi kan lösa det. Blir det strömavbrott finns det till exempel reservkraft. Och om en brand skulle uppstå vid en hiss finns det lösningar som tar de drabbade hissarna ur drift. Stationen har ju även trapphus som kan användas i ett sådant scenario. Att det går att göra säkra hissar är vi helt säkra på, säger Axel Mossberg.

Resultaten från Sofia kommer att kunna appliceras på andra stationer när tunnelbanan fortsätter att växa.

2020-11-09