Slakthusområdet

Våra arbeten i Slakthusområdet.

Gå till

Ny station med två uppgångar

I Slakthusområdet ska vi bygga en ny station. Den nya stationen har två uppgångar. Den norra uppgången, vid Rökerigatan, kommer placeras cirka 100 meter från nuvarande station Globen (som stängs )och har en entré. Plattformen kommer att ligga på cirka 50 meters djup. Den södra uppgången, vid Hallvägen/Charkmästargatan, ligger under en planerad ny park centralt och har två entréer.

Just nu pågår förberedande arbeten. Arbetet utförs av Rosenqvist Entreprenad på uppdrag av Region Stockholm.

Bilden visar en karta med den blå linjes nya uppgångar i Slakthusområdet.

Arbetstider

Dagtid kl 07.00-19.00.

Påverkan på området

Just nu pågår ledningsarbeten på Rökerigatan. Grävmaskiner och lastbilar utför lastning och fyllnadsarbeten. Rökerigatan är stängd för trafik mellan Stora Skorstensgatan och Charkmästargatan. Gående kan passera arbetsområdet. Arbeten pågår till och med maj 2022.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00