Slakthusområdet

Våra arbeten i Slakthusområdet.

Gå till

Ny station med två uppgångar

I Slakthusområdet ska vi bygga en ny station. Den nya stationen har två uppgångar. Den norra uppgången, vid Rökerigatan, kommer placeras cirka 100 meter från nuvarande station Globen och får en entré. Plattformen kommer att ligga på cirka 50 meters djup. Den södra uppgången, vid Hallvägen/Charkmästargatan, ligger under en planerad ny park centralt och får två entréer.

När den nya tunnelbanan tas i bruk stängs stationerna Globen och Enskede gård.

Just nu pågår inplankning av arbetsområdet vid Arenavägen/Palmfeltsvägen/Rökerigatan. Arbetet utförs av OHLA på uppdrag av Region Stockholm.

Bilden visar en karta med den blå linjes nya uppgångar i Slakthusområdet.

Arbetstider

Dagtid kl 07.00-19.00.

Påverkan på området

Just nu pågår arbeten med att hägna in arbetsområdet för den norra stationsuppgången. Inga störande arbeten pågår i området.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00