Fråga 3 – en av de vanligaste frågorna om Blå linje till Söderort

Aktuellt  Gullmarsplan, Johanneshov, Mårtensdal, Slakthusområdet, Sockenplan, Sundstabacken  2023-10-18

I serien De vanligaste frågorna om Blå linje till Söderort, besvarar vi frågor inom de 10 vanligaste ämnesområdena. Här kommer det tredje ämnesområdet, Tidplan och färdigställande.
Ämne 3: Trafikstart och färdigställande – frågor om när anläggningen ska vara klar och vad som sker vid eventuella  förseningar. 

Trafikstart för Blå linje till Söderort är planerad till 2030. Tidplanen ligger fast tills något annat kommuniceras. Ordinarie kollektivtrafik fungerar som vanligt under tiden. Lokala avvikelser kan förekomma, t ex omdragning av vägar men då hänvisas alltid till alternativ väg.

För tidplaner till övriga utbyggnadsgrenar, läs mer under Här bygger vi på första sidan på webben.

Tunnelsprängningarna har kommit en bra bit. Via framdriftskartan kan du se vad som sprängts ut och vad som planeras. Kartan uppdateras varje månad och visar planerad framdrift för tunnlarna den närmsta månaden. Merparten av tunnlarna mellan Gullmarsplan och Slakthusområdet kommer vara färdigsprängda 2023.

Övriga arbeten, vid t ex stationsuppgångarna, beskrivs i nyhetsaviseringar på respektive områdesflik (ex Gullmarsplan, Sockenplan, Slakthusområdet). Vi beskriver arbetet så långt det går i förväg. I vissa fall har vi inte all information och behöver invänta mer detaljer från våra samarbetspartners.

Förseningar drabbas vi av ibland. De kan bero på en mängd saker. T ex att berget inte beter sig som vi planerat, överklagade upphandlingar, minskad möjlighet att arbeta kvällstid pga att vi överstiger ljudnivåer etc. Vi arbetar hårt för att hålla tidplanen och för det mesta hinner vi i kapp. Vissa delsträckor tar längre tid men det tar vi igen på sträckor som går fortare att arbeta sig igenom. Det viktigaste är att vi håller vår huvudtidplan.

Fick du svar på dina frågor?
Du är annars alltid välkommen att höra av dig till kundtjänst på telefon 08-600 10 00 eller via enkät. De har öppet året runt, dygnet runt.

Här hittar du tidigare frågeställningar:
1. Motivering och planer
2. Boendepåverkan

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.