Bilder: Titta ned under jord i Hökarängen

Mellan Hökarängen och Högdalsdepån byggs en ny tunnel för att depån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen, som i framtiden kommer att vara en del av Blå linje. Häng med ned och se hur det går till.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2023-09-14

Vid Örbyleden i Hökarängen i södra Stockholm ligger entrén som används för att transportera ned maskiner och personal i tunneln, och transportera upp det berg som sprängts ut. Den nya tunneln ska bli 2,5 kilometer lång och planeras vara färdigsprängd under slutet av 2024.

Klicka här för att läsa mer om projektet

När man bygger tunnel är det viktigt att hålla koll på grundvattnet. För att förhindra att vatten läcker in använder man så kallad injektering. När man injekterar så borrar man först långa hål snett utåt i berget framför tunnelfronten. Vid varje injektering borras cirka 20 stycken 24 meter långa hål. Därefter fylls borrhålen med cement. Cementen letar sig ut i sprickor och håligheter i berget och förhindrar att grundvatten läcker in i tunneln. Hela processen kan ta ungefär sex till tio timmar.

I den gula maskinen, en så kallad injekteringsplattform, blandas cementen som används vid injektering. De vita påsarna innehåller torr cement som snart ska blandas.

När injekteringen är klar är det dags att borra hål för sprängning. Upp emot 250 hål borras in i berget med hjälp av en datoriserad borrigg, som är förinställd på exakt rätt längd och position. Det tar vanligtvis mellan fem och sju timmar att borra alla hål.

Innan man kan spränga måste alla hål laddas med tändare och sprängmedel. Hålen laddas för hand. När alla hål i marknivå är klara fortsätter man att ladda hålen längre upp med hjälp av en lyftkran. Varje sprängning flyttar tunneln mellan fem till tio meter längre in i berget.

Vill du veta när vi ska spränga?

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka här för att läsa mer 

Efter en sprängning måste allt det bortsprängda berget lastas ut. Mellan 1200 och 1600 ton berg lastas ut efter varje sprängning. Utlastning är ett arbete som låter mindre och kan därför göras nattetid.

Under jord är det svårt att se åt vilket håll man spränger. Därför har mätningsteknikern ett viktigt jobb. Mätningsteknikern mäter riktningen på tunneln och kontrollerar att tunneln håller rätt kurs och kontur.

Var befinner sig tunneln just nu?

Följ arbetet på vår framdriftskarta. Kartan uppdateras varje månad och du hittar den genom att klicka här.

Ibland blir det berg kvar som inte har sprängts bort ordentligt. Här har det utskjutande berget markerats med sprayfärg. Då gör man en mindre mellansprängning innan man kan fortsätta med arbetet som planerat.

Sen måste tunneln säkras. Först tar man bort löst sittande stenar genom så kallad skrotning. Därefter täcks tak och väggar med betong för att förhindra att nya stenar lossnar och faller ned. Till sist borras långa bultar in i bergväggen för att hålla berget på plats. Sedan börjar hela processen om och man kan börja borra för injektering på nytt.

Högdalsdepån byggs ut    

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om de nya tågen ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026.     

Titta: Ny film förklarar utbyggd depå 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.