Nya arbeten vid Hauptvägen 

Tillfällig gång- och cykelväg när den befintliga grävs upp.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2024-04-04

Under början av maj planeras nya arbeten att starta ovan jord mellan nya tunnelbanans arbetsområde vid Örbyleden och Hauptvägen 56–60 i Hökarängen. Arbetet kommer att utföras vardagar klockan 07–19 och beräknas pågå till och med augusti 2024. 

Påverkan på området

Arbetet innebär tidvis buller från grävmaskin och sågning av asfalt. Om maskinerna stöter på berg kan mindre sprängningar behöva göras. Gång- och cykelvägen på platsen kommer att stängas av och en ny tillfällig väg läggs intill den befintliga. Trottoarer och gatuparkering i anslutning till gång- och cykelvägen stängs av växelvis och gående hänvisas till trottoaren på motsatt sida.  

Högdalsdepån byggs ut 

Vi bygger ut och moderniserar tunnelbanedepån i Högdalen för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. Vi bygger också en ny tunnel för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026. 

Titta:Ny film förklarar utbyggd depå   

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.