Nya staket – för trädens skull

Flera grönytor har hägnats in på olika platser i Hökarängen och Sköndal.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2024-04-18

Har du sett de nya staket som har dykt upp i området de senaste dagarna? Anledningen till att staketen har satts upp är att Region Stockholm kommer att plantera nya träd på platserna under våren. Vid Kvickentorpsskolan och i Sköndal planteras ekar och intill Hökarängstoppen planteras ekar och tallar. Arbetet planeras vara avslutat under månadsskiftet maj/juni.

Fler träd väntar

Region Stockholm har två arbetsområden i Hökarängen. Arbetsområdet söder om Hökarängens station kommer att återställas under 2025 och arbetsområdet vid Örbyleden under 2026. I samband med återställningarna kommer nya träd att planteras på platserna. Återplanteringen görs i samråd med stadens och stadsdelsförvaltningens landskapsarkitekter.

Kartan visar platserna där Region Stockholm kommer att plantera nya träd i östra Hökarängen och Sköndal under april och maj 2024.
Kartan visar platserna där Region Stockholm kommer att plantera nya träd i västra Hökarängen under april och maj 2024.

Högdalsdepån byggs ut 

Vi bygger ut och moderniserar tunnelbanedepån i Högdalen för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. Vi bygger också en ny tunnel för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026. 

Titta:Ny film förklarar utbyggd depå   

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.