Nytt sprängmedel testas i nya tunnelbanan

Minskade utsläpp och bättre arbetsmiljö efter sprängning. Det är några av fördelarna med ett nytt nitratfritt sprängmedel som just nu testas vid utbyggnaden av Högdalsdepån.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2024-03-11
Två personer i gula arbetskläder står vid en bergvägg. Berget är fullt av hål, där det sticker ut gröna och gula trådar. En av personerna håller i en slang som går in i ett av hålen.
Laddning i Hökarängen med det nitratfria sprängmedlet Hypex Bio. Foto: Implenia

Det är det svensktillverkade sprängmedlet Hypex Bio som just nu testas under Hökarängen, där Implenia spränger ut tunnlarna till den utbyggda Högdalsdepån. Det skiljer sig från traditionella sprängmedel genom att använda väteperoxid som oxidationsmedel istället för ammoniumnitrat, vilket har flera positiva effekter på miljön.

– Så här långt ser vi betydande miljörelaterade förbättringar, framför allt kopplade till vår vattenhantering. Även arbetsmiljön efter sprängning är förbättrad med lägre värden av det vi kallar nitrösa gaser, säger Johan Hillman, produktionschef på Implenia.

Mindre spränggaser

Den minskade mängden spränggaser innebär att det går snabbare att vädra ut tunnlarna efter sprängning. Detta snabbar i sin tur på byggprocessen och minskar energiförbrukningen.

Läs mer om utbyggd depå i Högdalen

Vid fullskalig sprängning med Hypex Bio finns det möjligheter att släppa ut vattnet som kommer från tunneln till det kommunala dagvattennätet, eftersom sprängämnet inte genererar kväverester. Detta under förutsättning att halter av andra förorenade ämnen klarar de höga krav som finns. Det skulle minska belastningen på de kommunala reningsverken.

Dessutom är tillverkningen av väteperoxid mer miljövänlig, med lägre koldioxidutsläpp jämfört med konventionella sprängmedel.

Innovationer för mer hållbar bransch

– Det här är ett första pilotprojekt och vi ser fram emot att se resultatet. Jag tycker att det är positivt när entreprenören vill använda våra tunnlar för att prova innovationer som kan göra vår bransch mer hållbar, säger Hanna Novakovic, hållbarhetschef på nya tunnelbanan.

Läs mer om pilotprojektet med ny hållbar metod för bultsättning

En utmaning med det nya sprängmedlet är dock att väteperoxid är frätande vid kontakt med huden och därför kräver mer skyddsutrustning och särskilt försiktighet vid laddning.

– På det området är det tuffare arbetsmiljörutiner än vid laddning med vanliga-sprängmedel, säger Johan Hillman.

Pilotprojektet sker endast med sprängningar under jord. I dagsläget använder sig Implenia till hälften av det nya sprängmedlet och till hälften av traditionellt sprängmedel. Testerna har pågått sedan september 2023 och planeras att fortsätta under hela sprängarbetet i Hökarängen.

Högdalsdepån byggs ut 

Vi bygger ut och moderniserar tunnelbanedepån i Högdalen för att kunna ta emot fler tåg när Stockholms tunnelbana växer. Vi bygger också en ny tunnel för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026. 

Titta:Ny film förklarar utbyggd depå   

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00