Lägesrapport – Det här händer och det här är på gång i Högdalen och Hökarängen  

Utbyggnaden av Högdalsdepån är i full gång i södra Stockholm. Byggnadsarbetet som pågått i drygt ett år kommer snart att märkas på fler platser i området.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2022-04-19
Karta som visar projektets utbredning

1. Högdalsdepån

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. På depåområdet ska det byggas nya parkeringsplatser för tågen, en ny städhall, en ny tvätthall och en ny saneringshall. Den utbyggda depån kommer att kunna ta emot omkring 50 tåg. Det är dubbelt så många tåg som idag. För att göra plats utvidgas området ungefär 30 meter söder ut.

De arbeten som märks mest just nu är sprängarbeten och krossarbeten. Sprängningar kan ske vardagar mellan klockan 07.00 och 19.00 och planeras att pågå till och med juni i år, men nya sprängningar kan också ske längre fram. Det berg som sprängs ut krossas sedan på plats för att kunna användas som byggmaterial. Det sparar ungefär 800 lastbilstransporter genom området under våren.

Läs mer: Berget krossas lokalt – 800 färre lastbilar genom Högdalen

Under maj och juni kommer också pålningsarbeten att göras för den nya städhallen. Pålning innebär att metallrör borras ned i berggrunden och görs för att skapa en stabil grund för de hus som ska byggas på depåområdet. Arbetet medför visst buller.

De nya depåbyggnaderna kommer succesivt att tas i bruk och hela depån planeras att stå klar under 2026.

2. Kvicksundsvägen

I bortre änden av depåområdet byggs en ny tunnelanslutning som ska koppla ihop depån med den underjordiska spårtunneln. Anslutningen byggs under Kvicksundsvägen och vägen kommer periodvis att påverkas av arbetet. Sträckan mellan Stallarholmsvägen och Harpsundsvägen stängdes av i början av april och planeras öppna igen under hösten 2022.

Vid Kvicksundsvägen söder om Harpsundsvägen görs sprängarbeten för att göra plats för den nya tunnelanslutningen. Sprängningar kan ske vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00 och planeras att pågå till och med augusti. I samband med sprängning stängs den södra delen av Kvicksundsvägen av för trafik i ungefär två minuter. Nya sprängarbeten planeras under kommande år.

Spränginformation i telefonen   

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka här för att anmäla dig.

3. Arbetstunnel

Vid Örbyleden i Hökarängen byggs en ny arbetstunnel. Tunneln kommer att användas under hela projektet för att transportera ned maskiner och personal, och transportera bort bergmassor som sprängs ut. Här kommer den största delen av bergmassorna från bygget av spårtunneln att köras ut.

Tunneln borras och sprängs fram. Sprängning kan ske vardagar mellan klockan 07.00 och 22.00, och ibland även på lördagar. Sprängsalvorna är över på några sekunder men borrningen pågår under längre tid. Borrning orsakar stomljud som låter som ett monotont hackande. Tunneln är just nu ungefär 140 meter lång och hela arbetstunneln beräknas vara färdigsprängd under sommaren 2022.

Arbetstunneln kommer att finnas kvar och användas som servicetunnel när projektet är avslutat.

Så här kan entrén till servicetunneln se ut när arbetet är klart.

4. Uppställningshall under jord

I Hökarängen kommer det att byggas en ny uppställningshall under jord, med plats att parkera 11 tunnelbanetåg. Uppställningshallen byggs där arbetstunneln slutar.

5. Spårtunnel

Mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs en ny spårtunnel. Tunneln behövs för att depån ska kunna ta emot tåg från både Grön linjes Farstagren och Hagsätragrenen – som i framtiden kommer att vara en del av Blå linje. Tunneln som ska bli 2,5 kilometer lång börjar sprängas ut vid arbetstunnelns slut – och sprängs sedan ut i båda riktningarna samtidigt. Hela spårtunneln beräknas vara färdigsprängd under andra halvan av 2024.

Hur gör man när man bygger tunnel?

Klicka här för at titta på vår video som förklarar de olika momenten i tunnelbygget.

6. Anslutning till Hökarängen

Söder om Hökarängens station dyker spåret upp ur marken och ansluter till Grön linjes Farstagren. Arbetet på platsen planeras att starta under hösten 2022. Då börjar iordningställandet av arbetsområdet och anläggning av den arbetsväg som förbinder arbetsområdet med Pepparvägen. De första sprängarbetena i området planeras att genomföras vid årsskiftet 2022/2023.

Ungefär 250 meter av den 2,5 kilometer långa spårtunneln kommer att sprängas ut härifrån och bergmassorna transporteras sedan bort på den nya arbetsvägen. Arbetsområdet planeras att plockas ned igen under 2025.

Söder om Hökarängens station kommer tågen att åka ned i den nya tunneln till depån.

Vill du veta mer om projektet?

Klicka här för att läsa mer om Utbyggd depå i Högdalen.

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00