Blå linje till Söderort

Blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka och Söderort

Det här bygger vi

Utbyggnaden av Blå linje börjar vid Kungsträdgården och får två förgreningar. En gren fortsätter österut till Nacka och en söderut, via Gullmarsplan, vidare till Sockenplan där den kopplas ihop med Hagsätragrenen som blir en del av Blå linje. Den nya sträckningen avlastar tunnelbanetrafiken som idag passerar norra och södra staden via T-centralen och Gullmarsplan. Det innebär att även Farsta- och Skarpnäckgrenen kan få tätare trafik. Byggtiden är 10 år och trafikstart är år 2030.

Bilden visar den nya blå linjens sträckning mellan Gullmarsplan och Sockenplan.
Den nya sträckan för Blå linje söderut passerar Gullmarsplan och ansluter vid befintlig station Sockenplan.

Så långt har vi kommit

Kartan visar hur mycket av tunnlarna som har sprängts ut och var arbetet kommer ske kommande veckor. Kartan uppdaterades 21 juli 2022 och visar kommande arbeten fram till v. 33
 
Norrgående tunnlar befinner sig i höjd med Fredriksdalsgatan och Hammarbyverket i Hammarby Sjöstad.

Södergående sker arbete i tunnlarna under Nynäsvägen i höjd med Olaus Magnus väg.

Arbete pågår även vid Sockenplan där tunnlarna är i höjd med Enskede gårds gymnasium.

Klicka på bilden för att se hela kartan.

Nyheter

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00