Tunnel med plats för tågparkering byggs under Hökarängen

Stockholms tunnelbana ska bli 3 mil längre. De kanske minst kända 2,5 kilometrarna byggs just nu under Hökarängen.

Nyhet  Nya tunnelbanan, Utbyggd depå i Högdalen  2022-11-23
Maskiin som rensar tunnelfronten ren från lösa stenar.

Att den är okänd för många är inte så konstigt. Den här tunneln är inte till för passagerartrafik. Här ska tågen på Gröna linjen köra till och från depån i Högdalen för till exempel klottersanering, tvätt och service.

Mitt i tunneln byggs också en underjordisk uppställningshall.  

När vi ändå bygger tunneln är det en smart lösning att komplettera med en underjordisk uppställningshall. Det är ont om plats uppe i Högdalsdepån och det utrymmet hade varit väldigt svårt att få till där, säger Knut Urtel, projektledare.  

Knut Urtel, projektledare berg och anläggning. Foto: Thomas Henrikson

För att kunna börja bygga den nya anslutningstunneln byggdes först en arbetstunnel. Den har sin mynning vid Örbyleden strax väster om Hökarängen. Här körs maskiner och personal in, och bergmassor ut under hela byggtiden. Nu är arbetstunneln klar, och härifrån kommer den nya spårtunneln  att börja växa, västerut mot depån i Högdalen och österut in under Hökarängen.  

Klicka här för att se var tunnelfronten befinner sig just nu

Mitt i tunneln mellan Högdalsedepån och Gröna linjen i Hökarängen byggs en underjordisk uppställningshall.

Strax söder om Hökarängen station mellan Saltvägen och Lingvägen kommer den nya tunneln kopplas på Gröna linjens spår. 

Här jobbar vi också just nu, fast ovan jord. Vi borrar och spränger bort berg på platsen där tunneln ska komma upp till markytan, säger Knut Urtel.  

Klicka här för att läsa mer om arbetet vid Saltvägen och Lingvägen

Högdalsdepån byggs ut      

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs också för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen är klart 2026. 
 
Läs mer:Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan    

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

För akuta pressfrågor utanför kontorstid, kontakta Region Stockholms pressjour, 08-123 131 48.

Har du frågor?

Skriv till: SL:s Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00