Tidplan för tunnelbygget i Hökarängen – då kommer du att påverkas

Just nu pågår utbyggnaden av Högdalsdepån och arbetet med en ny tunnel mellan depån och Hökarängen. Du som bor i närheten av våra arbeten kan påverkas av vibrationer och buller. Allt eftersom arbetet med tunneln går framåt kommer nya områden att påverkas.

Nyhet  Utbyggd depå i Högdalen  2023-05-23
Kartan visar en preliminär översiktlig tidplan för arbetet med den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökängen.

Den nya tunneln mellan Högdalsdepån och Hökarängen byggs för att koppla ihop depån med tunnelbanans Farstagren. Tunneln borras och sprängs fram under jord och arbetet väntas korsa Fagersjövägen under början av hösten. Det innebär att boende på Sjöskumsvägen, Cigarrvägen och delar av Fagersjövägen och Tobaksvägen kommer att påverkas av arbetet under hösten och början av vintern.  

Under 2024 rör sig tunneln vidare öster ut under Hökarängen och boende på Pepparvägen, Kumminvägen, Muskotvägen, Korintvägen, Saltvägen och Vaniljvägen kommer att påverkas av arbetet. Hela tunneln beräknas vara utsprängd hösten 2024.  

Var befinner sig tunneln just nu?

projektets startsida hittar du en karta som visar var arbetet i tunneln befinner sig just nu. Du kan också öppna kartan genom att klicka här.

Så påverkas du av tunnelarbetet 

När man borrar och spränger i tunneln skapas vibrationer som både kan kännas och höras i husen ovanpå. Vibrationerna kallas för stomljud eftersom ljudvågorna sprids genom husets stomme upp i lägenheterna. Stomljud upplevs olika starkt om du befinner dig i ett hus rakt ovanför tunnelarbetet eller en bit ifrån, och om din lägenhet ligger nära markytan eller längre upp i huset.  

Borrarbetet pågår under flera timmar om dagen och låter som ett dovt och vibrerande hackande. En sprängsalva är över på några sekunder, men skapar vibrationer som kan upplevas som ett dovt muller eller smattrande. Arbetet rör sig framåt 10–15 meter i veckan och stomljudet avtar när arbetet har passerat din adress. 

Så här går det till att bygga tunnel. Illustration: Martin Thelander.

Vill du veta när vi ska spränga? 

Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans sms-tjänst för spränginformation. Klicka här för att läsa mer 

Tillfällig vistelse 

Om du bor i ett hus ovanpå tunneln så riskerar riktvärdet för stomljud att överskridas under borrarbetet. Det betyder att ljudnivåerna i bostaden kan bli högre än vad som kan anses vara acceptabelt.

Tillfällig vistelse innebär att Region Stockholm står för till exempel hotellrum under tiden som störningen pågår. Om du inte har fått erbjudande om tillfällig vistelse men misstänker att riktvärdet för stomljud överskrids i din lägenhet ska du skicka in en störningsanmälan.  

Klicka här för att läsa mer om tillfällig vistelse 

Arbetstider 

Arbetet i tunneln pågår dygnet runt, men arbetsmomenten planeras efter hur mycket de låter och hur nära tunneln befinner sig bostäder och känsliga verksamheter. Generellt sett så görs bullrande arbeten i tunneln vardagar klockan 07–22, men sprängarbeten kan även ske på helger. 

Högdalsdepån byggs ut   

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny tunnel byggs också för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med depån är klart 2026.    
    
Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan 

Undrar du något?

Skriv till SL Kundtjänst eller ring på 08-600 10 00.