Skip to main content

Gång- och cykeltrafik till och från Högdalstoppen påverkas när Högdalsdepån byggs ut

Från och med vecka 3 begränsas framkomligheten på en gång- och cykelväg genom nya tunnelbanans arbetsområde sydväst om Högdalsdepån. 

Publicerad 2021-01-14

Mellan Magelungsvägen vid Högdalens industriområde och Högdalstoppen går en gång- och cykelväg som påverkas när Region Stockholm bygger ut tunnelbanedepån i Högdalen. Framkomligheten begränsas från och med vecka 3 på grund av de arbeten som utförs i området. Cyklister kommer att hänvisas till alternativa vägar, medan gångtrafikanter kommer att kunna nyttja vägen som vanligt, men vägen är smalare. Gång- och cykelvägen öppnar som vanligt igen i mitten av 2021. 

Klicka här för att öppna en större karta.

Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbereds marken i slänten söder om Högdalsdepån, för att möjliggöra mark för fler spår och byggnader i depåområdet. Under våren 2021 görs schaktarbeten och en arbetsväg anläggs från Magelungsvägen till arbetsområdet. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta fem år.  

Klicka här för att läsa mer om utbyggd depå i Högdalen.

Klicka hör för att läsa mer om hur det går till när vi stänger av och leder om trafiken.

 

2021-01-14