Utbyggd depå i Högdalen

När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny tunnel byggs också för att ansluta depån till tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen.

Kartan visar den planerade utbyggnaden av Högdalsdepån.

Bakgrund

Tågen i Stockholms tunnelbana behöver städas, repareras och parkeras på nätterna. Det görs i en depå. I Stockholm finns det sex stycken tunnelbanedepåer. Dagens depåkapacitet räcker inte till när tunnelbanenätet blir större. Därför beslutade Landstingsstyrelsen 2016 att Högdalsdepån ska byggas ut.

Tunnelbanenätet i Stockholm byggs ut med 18 stationer och tre mil nya spår. (Klicka på bilden för att förstora.)

Mer depå i Högdalen

I Högdalsdepån ska det byggas nya parkeringsplatser för tågen, en ny tvätthall och en ny saneringshall. Den nya depån kommer att kunna ta emot omkring 50 tåg. Det är dubbelt så många tåg som idag. För att göra plats för utbyggnaden utvidgas området ungefär 30 meter söder ut.

Underhållsarbete i Högdalsdepån.

Vi bygger en ny tunnel

Mellan Högdalsdepån och Hökarängen kommer det att byggas en ny tunnel för att depån ska kunna ta emot tåg från Grön och Gul linje. Tunneln som ska bli 2,5 kilometer lång kommer att ta ungefär tre år att spränga ut. I anslutning till tunneln kommer också en underjordisk uppställningshall att byggas där fler tåg kan parkeras.

Söder om Hökarängens station kommer tågen att kunna åka ned i den nya tunneln till depån.

Vad händer vid Örbyleden?

För att bygga den nya tunneln behöver vi komma ned i berget. Därför bygger vi en arbets- och servicetunnel vid Örbyleden i Hökarängen. Tunneln kommer att användas under hela byggtiden. Med hjälp av tunneln kan vi transportera bort bergmassor som sprängs ut, och transportera ned maskiner och personal.

Den arbetstunnel som byggs vid Örbyleden kommer att användas som servicetunnel när projektet är avslutat.

Så långt har vi kommit med tunneln

Kartan visar hur långt vi har kommit med tunnelarbetet. Vecka 31 befann sig fronten ungefär 210 meter in i arbetstunneln. Tunnelarbetet planeras att återupptas under september månad.

Klicka på bilden för att förstora.

Titta på vår film

Undrar du något?

Skriv till SL kundtjänst eller ring på 08-600 10 00